30.09. Grattis: Roger | Respons
Hela Helsingfors

Ensam är inte stark

02.09.2019, 15:30 /  uppdaterad 02.09.2019, 15:56
Livet blir sällan som man tänkt sig och alla behöver hjälp ibland. Kyrkan erbjuder professionellt samtalsstöd i såväl andliga frågor, sorg och förluster som i ekonomiska ärenden. Ta gärna kontakt!
Kompass och karta.

Församlingens diakoniarbetare finns till för dig. De är yrkesutbildade inom socialtjänst eller hälsovård och du får komma till dem med stort och smått.

Kyrkans diakoniarbetare har tystnadsplikt och finns till för både samtal och för praktisk hjälp med tex bidragsansökningar till FPA och socialtjänsten eller annan kontakt med myndigheter.

Du kan träffa dem på mottagningen, hemma hos dig eller så kan de komma och besöka på till exempel sjukhus.

Livet kan idag vara hårt, vi ställs ofta inför svåra frågor och knepiga situationer. Känner Du igen Dig? Minns att vi diakoniarbetare finns till för Dig! Ring eller skriv så träffas vi enligt överenskommelse.

Ifall du känner dig ensam så skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar också nya deltagare!

Diakoniarbetare i Helsingfors svenska församlingar:

Carita Riitakorpi, diakonissa i Matteus församling, 050 380 3986 carita.riitakorpi@evl.fi

Mari Johnson, diakon, tel. 050-3803 976, mari.johnson@evl.fi, Matteus församling.

Barbro Ollberg, diakonissa i Johannes församling (09) 2340 7704, 050 3800 656 barbro.ollberg@evl.fi

Karin Salenius diakonissa i Johannes församling (09) 2340 7724, 050 3800 867 karin.salenius@evl.fi

Gunvor Frände diakonissa i Johannes församling (09) 2340 7714, 050 3801 872 gunvor.frande@evl.fi

Gunilla Riska, Diakonissa, Petrus församling 09-23407125, 050-5768643. Telefontid 9-10, men man kan även ringa andra tider. gunilla.riska@evl.fi.

Bodil Sandell Diakonissa, Petrus församling, 09-2340 7227, 050-380 3925, Telefontid 8-9, men man kan även ringa andra tider. bodil.sandell@evl.fi

Nina Nybergh Diakonissa, Petrus församling. 09-2340 7126 (ti –to). nina.nybergh@evl.fi. Arbetsdagar: tisdag – torsdag

Samtalstjänst - prata anonymt med någon som har tystnadsplikt

‍Kyrkans samtalstjänst består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 19-21 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-23.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.‍ Breven besvaras inom en eller ett par dagar.

Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Vi som lyssnar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Samtalsgrupper och verksamhet