20.05. Grattis: Karolina, Lilli, Lilian | Respons
Hela Helsingfors

Ekonomin väcker diskussion i församlingen – öppet tillfälle på Drumsö i maj

08.02.2022, 16:58 /  uppdaterad 04.04.2022, 13:09
Fastän frågorna fortfarande är öppna väcker de stora ekonomiska linjerna diskussion i Johannes församling.
Bild på s:t jacobs kyrkas torn från distans

Församlingsrådet i Johannes församling har beslutat se över vilka utrymmen församlingen kommer behöva i framtiden och vilka man eventuellt ska kunna avstå ifrån.

Inga beslut i frågan är ännu fattade och kyrkoherde Johan Westerlund förutspår att ärendet kräver mycket diskussion ännu innan man kommer till beslut i frågan.

Öppet diskussionstillfälle och enkät

Kom med och diskutera framtiden för det svenska församlingsarbetet på Drumsö: Onsdagen den 4.5 kl.18 i församlingssalen, S:t Jacobs kyrka på Kvarbergsbrinken. Vi bjuder på en lätt servering. Ingen förhandsanmälan behövs.

Församlingen kommer också skicka ut en enkät till alla familjer som har barn i församlingens eftermiddagsverksamhet. Med enkäten vill man kartlägga vilka behov och önskningar familjerna på Drumsö har just nu.

Stora sparkrav i bakgrunden

Bakom utredningsbehovet ligger de inbesparingskrav som riktas mot alla församlingar i Helsingfors under de kommande åren. Bland annat hyreskostnaderna för församlingens fastigehter har skjutit i höjden.

Kyrkpressen rapporterade om ärendet den 8.2.2022. Här kan du läsa artikeln på webben

HBL intervjuade församlingsrådets viceordförande Martina Harms-Aalto den 4.4.2022. Här kan du läsa artikeln på webben

Ge respons och påverka

Ge gärna respons här. Goda förslag och nya idéer är också alltid välkomna