19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Drumsös andliga vardagsrum jubilerar

Johannes församling

10.09.2018, 11:16
Söndagen den 23 september firar S:t Jacobs kyrka på Drumsö 60 år med festmässa kl. 10 i kyrkan.

Medverkande är Maria Repo-Rostedt som liturg, Johan Westerlund som predikant, Sixten Enlund som organist och S:t Jacobskören ledd av Eva Henricson. Sophie Romantschuk håller söndagsskola åt barnen i början av mässan. Efter mässan bjuds det på kyrklunch med efterföljande program. De vuxna får ta del av anekdoter framförda av drumsöbor i alla åldrar. Trollkarl, ansiktsmålning och annat roligt för barnen. Adress: Kvarnbergsbrinken 1.

S:t Jacobs kyrka är ett svenskspråkigt center på Drumsö som ligger precis intill den finskspråkiga Drumsö kyrka. I kyrkan verkar Johannes församling med bland annat den populära eftisverksamheten, körer och en aktiv församlingsgemenskap som firar gudstjänst varje söndag klockan 10. Det är kostnadsfritt att ordna dop, vigsel eller jordfästning i kyrkans utrymmen.

Kyrkans 61 meter höga smala klockstapel är ett av Drumsös landmärken. S:t Jacobs kyrka, som blev färdig 1958, ritades av Keijo och Marja Petäjä. Typiskt för sin tid är kyrkans arkitektur återhållsamt tydlig och praktisk. En monumental trappa, som kantas av stenmurar, leder upp till kyrkan. På innergården finns ett ornament som utgörs av ett flyttblock i en vattenbassäng av sten.

Sofiakvällar fördjupar under hösten

I samband med S:t Jacobs kyrkas 60 års jubileum samtalar redaktör och författare Sofia Torvalds under tre höstkvällar med inbjudna gäster kring olika teman.

Den första diskussionskvällen äger rum den 27de september och går under temat: Våga språnget! Om brytningsskeden och vändpunkter. Var det här allt? Vågar jag sadla om? Gäster: Hilkka Olkinuora & Jens Berg

https://www.facebook.com/events/541385622948852/

18.10 Empati - går det att odla? Hur ska man fostra barn i spänningen mellan individualism och empati? Gäster: Mirjam Kalland & Ann-Sofi Storbacka.

15.11 Kan jag stå bakom det? Om att vara aktiv för det gemensamma i individualismens tidevarv. Gäster: Åsa von Schoultz & Karl Gustav Storgårds.

Samtliga kvällar inleds kl. 18:30 med kaffeservering i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Programmet börjar klockan 19.