21.03. Grattis: Bengt, Bengta, Benita | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Digital begravningsportal i testskedet

02.11.2018, 14:40 /  uppdaterad 02.11.2018, 14:56
Kyrkan i Helsingfors lanserar under den kommande vintern en ny webbtjänst för att underlätta begravningsarrangemang, en så kallad begravningsportal. Helsingforsarna har önskat digitala bokningssystem vid olika ämbetsverk, och på denna önskan vill församlingarna i Helsingfors nu svara.

Man tänker kanske inte automatiskt att ett bokningssystem på webben också kan underlätta och rent av försnabba den personliga kontakten och servicen.

"Tanken är att den präst som man bokar för begravningen omedelbart får ett meddelande när de anhöriga tagit kontakt via webben. På det viset är det möjligt att snabbt få stöd också i de praktiska arrangemangen. Man kan redan i bokningsskedet önska vilken tidpunkt som skulle passa för det förberedande samtalet med prästen inför begravningen" säger Aarne Kiviniemi som ansvarar för utvecklingen av den nya portalen.

Vad kan man boka via portalen?

"Nu i startskedet kan man göra bokningar i anslutning till begravning: präst, kantor, kapell eller kyrka. Om man önskar att minnesstunden ordnas i församlingens lokaler så är det också möjligt att boka dem. Vardagar mellan kl. 9–15.45 får man också betjäning via chat och telefon. På chatten kan man också lämna "ringbud" 24/7 så framskrider ärendet smidigt" säger Kiviniemi.

I framtiden utvidgas de elektroniska tjänsterna även så att det blir möjligt att reservera gravplats och andra tjänster i anslutning till begravning via nätet.

Begravningsportalen är ännu inte lanserad men befinner sig på slutrakan av testskedet. En exakt startdag är inte ännu fastslagen.