12.07. Grattis: Herman | Respons
Hela Helsingfors

Diakonins klientkontakter har ökat märkbart under undantagstillståndet

Församlingar

26.05.2020, 08:01 /  uppdaterad 29.05.2020, 08:18
Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.
Naiset pakkaavat ruokatavaroita valkoisiin muovikasseihin

Enligt statistiken hade diakoniarbetet i Helsingfors ca 2100 kundkontakter i februari, i mars-april var de närmare 2700 per månad. Behovet av ekonomisk hjälp har samtidigt ökat jämfört med början av året, när diakonin delade ut dryga 60 000 euro per månad, till ca 100 000 per månad. Summan omfattar inte all den ekonomiska hjälp som diakonin erbjuder, utöver detta delas exempelvis också matkassar och presentkort ut.

Diakoniarbetet i Helsingfors har fungerat under hela coronatiden och även breddats en del. Man hjälper genom att lyssna, samtala och stöda ekonomiskt. Kontakten har i första hand skötts med hjälp av e-post och per telefon.

Nya stödformer som uppstått under undantagstillståndet är utdelningen av färdiga matkassar samt Helsingfors-hjälpen, ett samarbete med Helsingfors stad där fokus ligger på att hjälpa äldre stadsbor. Också genom dessa nya hjälpformer har nya klienter hittat fram till kyrkans diakoni.

Nya hjälpsökande

Diakoniarbetare Ulla-Maija Tuura i Gamlas berättar att kontakterna via telefon har ökat med åtminstone 20 procent under de senaste veckorna. ”En del av våra långvariga klienter har plötsligt helt försvunnit , samtidigt som helt nya ansikten dykt upp vid utdelningen av matkassar.”

Närmare 2000 matkassar delas för tillfället ut dagligen i Helsingfors. Från församlingarna kommer uppgifter om att de nya hjälpbehövande är exempelvis de som förlorat sina kvälls- och helgjobb, studerande, förtagare, människor som jobbar inom kulturbranschen samt familjer och åldringar.

Också i Nordsjö har diakoniarbetarna noterat en ökning av klienter med över en tredjedel. ”Permitterade och arbetslösa syns redan bland våra klienter”, säger ledande diakoniarbetare Pia Nordlund.

”Digi-diskrimineringen har ökat under coronatiden. De som inte har elektronisk apparatur att tillgå blir ännu mera utanför än tidigare”, säger diakoniarbetare Satu Ahonen från domkyrkoförsamlingen.

Ångesten ökar

Utöver det stora behovet av ekonomiskt stöd berättar diakonerna också att ångesten hos klienterna ökat allt eftersom undantagstillståndet dragit ut. ”Särskilt de som befinner sig i olika slags riskgrupper har ett större behov att få prata. Tonen på diskussionen har mörknat längs med veckorna, man hör också självdestruktiva toner hos klienterna”, säger Mia Salmio som är ledande diakoniarbetare i Munksnäs.

Många som ringer talar om ångest, depression och ensamhet som följd av isolering. Sofia Honkanen, ledande diakoniarbetare i Haga, är särskilt oroad över de klienter som redan från tidigare kämpar med den mentala hälsan. ”De långa själavårdssamtalen har ökat. I ensamhet skapar människan ofta sin egen verklighet när det saknas kontaktmöjligheter till andra människor.”

Helsingforsförsamlingarnas diakoniarbete stöder vid olika skeden i livet. Tillsammans med en diakoniarbetare kan du tala om det som tynger dig och tillsammans kan ni leta efter en riktning framåt. Enligt kyrkans statistik hade Helsingfors diakoner dryga 30 000 klientkontakter år 2019. Ekonomisk hjälp delades ut för närmare 940 000 euro.

Tilläggsuppgifter: Ulla-Maija Tuura, tfn 09 2340 3843; Pia Nordlund, tfn 09 2340 6542; Satu Ahonen, tfn 09 2340 3843; Mia Salmio tfn 09 2340 5128; Sofia Honkanen, tfn 09 2340 3224; förnamn.efternamn@evl.fi

Tilläggsuppgifter om Helsingfors diakoniarbete också av Asta Turtiainen, chef för diakonin, tfn 09 2340 2516; asta.turtiainen@evl.fi