25.09. Grattis: Sigvard | Respons
Hela Helsingfors

Dagsläger i juni 2020 – i Hörnan och i S:t Jacob

Johannes församling

04.02.2020, 17:17 /  uppdaterad 07.05.2020, 09:31
Nu är det dags att anmäla barnen till dagslägren som pågår under de tre första veckorna i juni. Lägren är för lågstadiebarn.
Ett barn som leker med leksaker

Johannes församling ordnar dagsläger för barn i lågstadieåldern den 1–18.6, vardagar kl. 9–16.30 i Hörnan och i S:t Jacob. Vi kommer vara mycket utomhus med möjlighet till rörelse och lek. Som ledare fungerar församlingens barnledare och hjälpledare. Samma info gäller båda lägren.

Priset är 90€ för en vecka, för två veckor 130€ och för tre veckor 150€. I priset ingår lunch och mellanmål. Faktura skickas efter lägret. Befrielse från avgift kan beviljas av församlingen på ekonomiska grunder. Barnen är försäkrade från församlingens sida.

Anmälningstiden går ut 15.5. Deltagarantalet är begränsat och vi tar emot barnen i anmälningsordning. Ett infobrev skickas ut innan lägret börjar. Anmälan är bindande och annulleringar bör göras senast 7 dygn innan lägret börjar. Frågor riktas till Helena Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi), tf ledare för barnverksamheten.

I Hörnan Högbergsgatan 10:

Länk till anmälan till dagslägret i Hörnan hittar du genom att klicka här.

På Drumsö, Kvarnbergsbrinken 1:

Länk till anmälan till dagslägret i S:t Jacob hittar du genom att klicka här.