24.11. Grattis: Siv | Respons
Hela Helsingfors

Bli inte ensam: Helsingfors präster jourar varje dag 9–21

Församlingar

23.03.2020, 15:59 /  uppdaterad 29.04.2020, 07:14
Har du ångest över coronaviruset eller funderar du över din egen situation? Behöver du någon att prata eller be tillsammans med?
Aurinkolaskee talojentaakse ja taivas punertaa

Prästerna i Helsingfors församlingar är anträffbara varje dag mellan kl 9–21 på numret 09 2340 9001. Tveka inte att ta kontakt!

Vill du kontakta din egen hemförsamlings präster direkt så kan du ringa följande nummer mellan kl 9–21:

Johannes församling: 050 4777 718

Matteus församling: 09 2340 7300

Petrus församling: 09 2340 7114

Vill du hellre tala finska? Det finska journumret är 09 2340 9000.

Här hittar du en Förteckning över Helsingfors finska församlingar och kontaktuppgifter