21.08. Grattis: Sven | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Låt oss bekämpa hunger och fattigdom tillsammans!

Johannes församling

21.02.2018, 15:07 /  uppdaterad 27.02.2018, 13:56
Johannes församling understöder insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 som bekämpar hunger och fattigdom.

‍Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation beviljas bidrag.

I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

DIN HJÄLP BEHÖVS

OBS! Använd Johannes församlings referensnummer: 305527

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Bank: FI14 5000 0120 2362 28

Mer information på Gemensamt Ansvar hemsidan https://www.yhteisvastuu.fi/sv/