18.05. Grattis: Erik, Eirik, Jerker, Erika | Respons
Hela Helsingfors

Behöver du någon att prata med? Församlingen finns här för dig

29.03.2021, 11:36 /  uppdaterad 27.08.2021, 15:57
Har du jobbat på distans i en evighet eller levt isolerad en längre tid? Kom ihåg att församlingen finns här för dig och att vi gärna hör av just dig!
Kuvassa naisen käsissä oleva kännykkä

Men varför skulle jag ringa en präst? – Varför inte? De har träffat människor i sorg, kris och sjukdom, i bröllopsglädje och dopyra. Familje- och relationsfrågor hör till vardagen, precis som de stora frågorna om livet och meningen med – ja allt … Men känn inte att du måste ha en stor andlig kris för att ringa upp oss. Församlingen handlar om människor och livet, om frågor som vi alla har gemensamt. Frågor som du inte behöver bära ensam. Se våra kontaktuppgifter här:

Utöver prästerna så har vi våra A-klass lyssnare, diakoniarbetarna. De har både stora öron och varma hjärtan och är dessutom vana att hitta lösningsmodeller för konkreta problem gällande allt från nedstämdhet och stress till ekonomiska utmaningar och mathjälp. Här finns ett bollplank som står lika stadigt som kyrkmuren. Se våra kontaktuppgifter här

Också våra ungdomsledare är tillgängliga för dig. De möter årligen runt hundra nya ungdomar genom konfirmandarbetet och känner till vardagen i helsingforsskolorna. Om du inte vill ringa så chattar de förstås också gärna med dig! Se våra kontaktuppgifter här:

Vi lyssnar, ger samtalet tid och ger utrymme.

Kyrkans samtalstjänst svarar på kvällarna

Kvällstid svarar också vår gemensamma samtalstjänst som jobbar för hela Svenskfinland. De som svarar är för uppdraget utbildade frivilliga som ger samtalsstöd.

”Ibland bryts kontakten med en medmänniska. Det kan handla om bråk, dödsfall eller långa avstånd. När det blir så, behöver vi få avsluta samtalet med någon annan, berätta vår berättelse till punkt. Här kan frivilliga och anställda inom kyrkan vara till hjälp. Vi är intresserade av din berättelse, av dina frågor och dina tankar. Vi lyssnar, ger samtalet tid och ger utrymme.”

Sara Grönqvist, sakkunnig vid Kyrkans samtalstjänst

Antalet kontakter till Kyrkans samtalstjänst ökade ifjol. Samtalen handlade om välbefinnande, människorelationer och vardagslivet.

Här hittar du kontaktuppgifterna till Kyrkans samtalstjänst

Samtalstjänsten har också en chatt I chatten samtalar man ofta om skolfrågor och relationer.

Kyrkans samtalstjänsts svenska verksamhet engagerar 60 utbildade frivilliga jourare. Tjänsten för inget register över vem som tar kontakt. Inga samtal sparas och man frågar aldrig efter personinformation.

Är det lättare för dig att skriva så ta kontakt via nätjouren, en utbildad jourare läser och svarar på ditt brev inom några dygn.

Beställ samtalstid via församlingarnas Varustamo - Livsrum

Det går också att beställa en samtalstid med en anställd vid något av församlingarnas Varustamo-Livsrum. Vi kontaktar dig vid den avtalade tiden och har reserverat max 45 minuter för samtalet.

Under samtalet diskuterar vi och hjälper dig att strukturera din livssituation. Kontakta oss om du t ex behöver någon som lyssnar på dig, om du är ensam eller vill att någon ber för dig eller om det är något speciellt som bekymrar dig.

Samtalen är konfidentiella och gratis. Om du vill ha service på svenska eller engelska ska du ange det under punkten ”tilläggsinformation”.

Boka tid här