25.02. Grattis: Jessica | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Barnledare sökes till eftisarna

Johannes församling

04.12.2019, 09:40 /  uppdaterad 04.12.2019, 09:46
Johannes församling söker barnledare – är det du?

Vill du arbeta i Johannes församling? Vi söker BARNLEDARE på heltid eller deltid fram till 31.5.2020 med möjlighet till förlängning. Arbetet inleds så fort som möjligt efter att ansökningstiden löpt ut.

Huvudsaklig uppgift är att fungera som ledare på våra eftermiddagshem för skolbarn i S:t Jacobs kyrka och i Kronan, samt andra uppgifter inom barnverksamheten.

Behörighetskrav: barnledare, närvårdare eller annan lämplig utbildning, konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Även lämpliga personer utan formell behörighet tas i beaktan. Goda kunskaper i svenska förutsätts. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Lön enligt kyrkans kollektivavtal, kravgrupp 402.

Eventuella frågor riktas till tf. ledare för barnverksamheten Helena Hollmérus per e-post till helena.hollmerus@evl.fi. En fritt formulerad ansökan med cv sänds per e-post till Helena senast 9.1.2020.