25.06. Grattis: Uno | Respons
Hela Helsingfors

Barnen tar initiativ till diskussion om tro i hemmen

10.04.2019, 15:31
Helsingforsförsamlingarna tar kontakt med barnfamiljerna fem gånger innan barnet uppnår skolåldern. Materialhelheten "Enbart det bästa för minstingen", som består av såväl böcker, skivor som brädspel och dopbevis, har redan skickats ut till dopfamiljerna i tio års tid.
Pienelle parasta Ruusukorva ja Kyyhkynen

I juni 2018 startade en undersökning för att ta reda på åsikter, minnen och upplevelser gällande materialet hos de familjer som mottagit det. Undersökningsmaterialet samlades genom frågeformulär per post och intervjuer. Familjerna, som var bosatta i Helsingfors, valdes slumpmässigt ur Helsingfors kyrkliga samfällighets centralregister. 15 procent av mottagarna returnerade frågeformuläret.

Enligt undersökningssvaren upplevdes dopbroschyren som livsnära. Helheten Barnets bästa aftonstund hade man lyssnat på speciellt under bebisåren, och spelbrädets bekanta platser samt spelets uppgiftskort var omtyckta. Sagoboken Rosenörat och Duvanna delade åsikterna.

En central upptäckt i undersökningen är barnets aktivitet som deltagare i (religions)fostran. Framförallt barnets eget initiativ samt benägenheter medverkar till användningsaktiviteten av materialet, och diskussioner kring religion och etik får sin början ur barnets frågor.

Utvärderingarna av materialet är i genomsnitt positiva. Baserat på denna undersökning föreslås att man ska utvärdera vidare hur man kunde ta i beaktande familjers olika behov, till exempel om brädspelet tar i beaktande spridningen i barnens utvecklingsnivå, hur ta i beaktande den varierande responsen om sagoboken samt om det är möjligt att kombinera materialet med hållbar utveckling, vilket var ett viktigt värde för en del familjer.

Läs mera (på finska).