02.08. Grattis: Holger | Respons
Hela Helsingfors

Augusti i Johannes församling

Johannes församling

30.06.2021, 11:19 /  uppdaterad 27.07.2021, 09:18
Ett fält fyllt med solrosor

Söndag 1.8:

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Lindström, Almqvist.

kl. 18: En andakt publiceras på hemsidan och våra sociala medier.

Måndag 2.8:

kl. 13: Sommarcafé i Hörnan. Kaffe, dopp och gemenskap.

Tisdag 3.8:

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 17: Five O'Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 4.8:

kl. 13.30: Sommarandakt i Drumsö seniorhus, Norrsvängen 1–3. Vid regn välkomnas endast husets inneboende och vi samlas inomhus, vid vackert väder samlas vi på innergården och personer som inte bor i Seniorhuset är också välkomna. Kaffe och dopp serveras efter andakten kl. 14.

kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johanneskyrkan.

Söndag 8.8:

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Heikel-Nyberg, Westerlund, Enlund, Almqvist.

kl. 18: En andakt publiceras på hemsidan och våra sociala medier.

Tisdag 10.8:

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 17: Five O'Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 11.8:

kl. 13.30: Sommarandakt i Drumsö seniorhus, Norrsvängen 1–3. Vid regn välkomnas endast husets inneboende och vi samlas inomhus, vid vackert väder samlas vi på innergården och personer som inte bor i Seniorhuset är också välkomna. Kaffe och dopp serveras efter andakten kl. 14.

kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johanneskyrkan.

Torsdag 12.8:

kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka.

Söndag 15.8:

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Westerlund, Heikel-Nyberg, Enlund, Böckerman.

kl. 18: En andakt publiceras på hemsidan och våra sociala medier.

Tisdag 17.8:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 17: Five O'Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 18.8:

kl. 13.30: Sommarandakt i Drumsö seniorhus, Norrsvängen 1–3. Vid regn välkomnas endast husets inneboende och vi samlas inomhus, vid vackert väder samlas vi på innergården och personer som inte bor i Seniorhuset är också välkomna. Kaffe och dopp serveras efter andakten kl. 14.

kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johanneskyrkan.

Torsdag 19.8:

kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Fredag 20.8:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Söndag 22.8:

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Busck-Nielsen, Terho, Henricson, Böckerman.

kl. 18: En andakt publiceras på hemsidan och våra sociala medier.

Tisdag 24.8:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 17: Five O'Clock Organ i Johanneskyrkan.

Onsdag 25.8:

kl. 13.30: Sommarandakt i Drumsö seniorhus, Norrsvängen 1–3. Vid regn välkomnas endast husets inneboende och vi samlas inomhus, vid vackert väder samlas vi på innergården och personer som inte bor i Seniorhuset är också välkomna. Kaffe och dopp serveras efter andakten kl. 14. Medverkande: Mikael Busck-Nielsen och Eva Henricson.

kl. 17: Familjekväll i Högbergssalen. Servering, musiklek, sångstund och pyssel. Anmälningar tas emot fram till 20.8 (till heidi.aberg@evl.fi). Ledare är Helena Hollmérus, Heidi Åberg, församlingens barnledare m.fl.

kl. 19: Helsingfors Orgelsommar i Johanneskyrkan.

‍Torsdag 26.8:

kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka.

Fredag 27.8:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Söndag 29.8:

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: biskop Bo-Göran Åstrand, biskop Teemu Laajasalo, nordiska körer. Högmässan televiseras.

kl. 18: En andakt publiceras på hemsidan och våra sociala medier.

Tisdag 31.8:

kl. 9.30: Musiklek i Hörnan för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Musiklek i Hörnan för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 13.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 17: Five O'Clock Organ i Johanneskyrkan.