25.06. Grattis: Uno | Respons
Hela Helsingfors

Kyrkdörrarna öppnas för 88 personer – nu kan vi ses i kyrkan igen!

Johannes församling

31.05.2021, 11:09 /  uppdaterad 31.05.2021, 13:30
Fira högmässa i kyrkbänken i stället för i soffan? Ja, nu är det möjligt!
En svartvit bild av människor som sitter i kyrkbänkarna

Nu kan vi välkomna församlingen till kyrkan igen

I gudstjänster och kyrkliga förrättningar tillämpas nu en så kallad sektormodell, vilket innebär att kyrkan indelas i från varandra avskilda sektorer. I Johanneskyrkan finns åtta sektorer som vardera rymmer tio personer med tryggt säkerhetsavstånd. Längst bak i kyrkan finns två bänkrader med fyra platser vardera, vilket betyder att kyrkan tar emot 88 personer.

Inom sektorerna ska givna säkerhetsföreskrifter gälla; det vill säga säkerhetsavstånd (2 meter) och munskydd.

Kyrkobesökare som vistas i olika sektorer ska inte komma i beröring med varandra vid ankomsten till kyrkan, under kyrkobesöket eller då personerna lämnar kyrkorummet. Kyrkobesökarna dirigeras av vaktmästarna så att dessa föreskrifter följs, vilket även gäller nattvardsutdelning.

Vanligtvis rymmer Johanneskyrkan ca 2 200 personer.

Ingen mer streaming

I och med att vi öppnar upp kyrkdörrarna igen kommer streamingen av högmässan i Johanneskyrkan att upphöra. Dagens predikan filmas varje söndag och publiceras på Youtube, samt sociala medier på söndagskväll. Den som inte kan, vill eller vågar komma till kyrkan kan vara delaktig i gudstjänsten på det här sättet.

F‍ölj gärna våra kanaler på sociala medier för att inte missa något:

Länk till Youtube!

Länk till Facebook!

Länk till Instagram!