01.10. Grattis: Ragnar, Rainer | Respons
Hela Helsingfors

Gudstjänsten öppen för församlingen - vi fortsätter strömma till webben

Församlingar

03.06.2020, 08:11 /  uppdaterad 02.07.2020, 10:11
Från och med juni är det åter möjligt för församlingen att delta i gudstjänsten på plats i kyrkan. Vi fortsätter ändå att strömma gudstjänster till webben hela sommaren, bland annat för att personer i riskgruppen ska kunna delta hemifrån.
Kirkkosali, alttari näkyy sumeana kuvan taustalla, etualalla pieni poika isänsä olkapäillä.

Från början av juni är församlingsmedlemmar välkomna till gudstjänst i kyrkan. Om man däremot också har bara lite förkylningssymtom så ska man bli hemma. Församlingarna strömmar fortsättningsvis gudstjänster på nätet och man kan alltså följa med gudstjänster också hemifrån. Läs mera här.

I gudstjänster och vid andra kyrkliga tillfällen får över 50 personer delta ifall skyddsavstånden är tillräckliga. Det maximala antalet deltagare är 500 personer men i små kyrkorum kan man bli tvungen att begränsa antalet deltagare så att man kan iaktta skyddsavstånden. Det är också möjligt att fira nattvard.

Tips för dig som deltar i gudstjänsten:

• Kom inte till gudstjänsten eller någon annan församlingssammankomst om du är sjuk eller har symptom.

• Församlingsmedlemmarna instrueras att placera sig tillräckligt glest, så att säkerhetsavståndet blir tillräckligt långt.

• Prästen ger närmare anvisningar om nattvardsfirandet i kyrkan.

• Vid alla församlingssammankomster slår vi vakt om vår egen och andras säkerhet, men vi möter också varandra med värme och skapar kontakt medan vi håller säkert avstånd.

U‍nder sommaren firar församlingarna söndagsgudstjänst enligt följande:

kl. 10 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

kl. 10 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

kl. 12 Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12

kl. 13 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6