07.05. Grattis: Tua | Respons
Hela Helsingfors

Online: Musiklek för 2–4-åringar

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli07.05.2021 klo 10:00 - 11:10 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Musiklek tisdagar (0–1-åringar) och fredagar (2–4-åringar) kl. 10 online via Google Meet. Musikstunden är 15–20 min lång. Det bjuds också på avslappningsmusik av musikpedagog/kyrkomusiker Heidi Åberg.

Anmälan till heidi.aberg@evl.fi.