02.12. Grattis: Beata, Beatrice, Bernice | Respons
Hela Helsingfors

Inhiberad: Musiklek (0–3 år) på Heikasvägen

Kalenteri ja kellosymboli23.11.2020 klo 10:00 - 11:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Musiklek måndagar kl. 10 på Heikasvägen 7 C för 0–3 åringar tillsammans med en vuxen. Servering. Start 31.8. Ledare är Thomas Nyberg, anmälan till Alma Nykvist (alma.nykvist@evl.fi).