26.04. Grattis: Teresia, Teresa, Terese | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Vändagscafé till förmån för Cancerstiftelsen

Matteus församling

14.02.2019 klo 18:00 - 20:00 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Bjud din vän på vändagskaffe den 14.2 i Matteuskyrkan. Intäkterna från caféet går till Cancerstiftelsen.

Den är församlingens kvinnonätverk Kvinnor mitt i livet som ordnar café.

- Det är nionde gången vi ordnar cafékväll. Tidigare hade vi det som Rosaband-café i oktober men senaste åren har vi haft det på vändagen, berättar Gun Erikson-Blomfelt som är en av krafterna bakom kvällen.

Cafét säljer bakverk med både salt och sött. Det blir också lotteri.

Olavussalen i Matteuskyrkan kl. 18-20.

Välkommen!

Arrangör: Matteus församling
Kontakt: Matteus kansli
Telefonnummer: (09) 2340 7300
E-post: matteus.fors@evl.fi