07.05. Grattis: Tua | Respons
Hela Helsingfors

Mässa i vardagen

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli05.05.2021 klo 16:30 - 17:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliJohanneskyrkan, Högbergsgatan 12, 00120 Helsingfors

Saknar du nattvarden?

Vi firar en enkel, meditativ kvällsmässa i Johanneskyrkan onsdagar kl. 16.30, med start 10.2. Till mässan välkomnas sex gudstjänstbesökare. På så sätt håller vi oss inom den rekommenderade gränsen.

Kom ihåg munskydd och beaktande av säkerhetsavstånd. Delta endast om du är helt frisk.