17.10. Grattis: Saga | Respons
Hela Helsingfors

Gudstjänst på Heikasvägen 7

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli17.10.2021 klo 10:00 - 11:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Vi firar gudstjänst söndagar kl. 10 i våra tillfälliga utrymmen på Drumsö, Heikasvägen 7.

Använd C-trappans ingång på Heikasvägen, inte huvudingången vid rondellen och kom upp till fjärde våningen.

Varmt välkomna till gudstjänsten på söndag!

3.10 och 28.11 firar vi sammanlyst gudstjänst i Johanneskyrkan kl. 12.