05.12. Grattis: Selma | Respons
Hela Helsingfors

Distansträff för närståendevårdare

Kalenteri ja kellosymboli14.12.2020 klo 13:00 - 14:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Träffarna ordnas för er som vill möta andra i liknande livssituation, även om mötet sker via en skärm. Programmet består av samtal kring teman som är aktuella för närståendevårdare samt frågor som deltagarna tar upp.

Datum & tid:

14.12 kl. 13-14 (anmäl dig senast 11.12)

Plats:

vid dator, läsplatta eller smarttelefon via programmet zoom.

Länk till träffen fås vid anmälning.

Övningstillfällen kan ordnas innan för dem som känner sig osäkra på tekniken.

Anmälning:

per e-post, jonna.skand@folkhalsan.fi

Arrangörer:

Maria Hall-Pänttäjä, Helsingfors kyrkliga samfällighet

Jonna Skand, Folkhälsans förbund

Kontakt: Maria Hall-Pänttäjä
Telefonnummer: +358923402540
E-post: maria.hall-panttaja@evl.fi