29.09. Grattis: Mikael, Mikaela | Respons
S:t Jacobs kyrka

Johannes vecka 14

Johannes församling

18.03.2019, 12:10 /  uppdaterad 02.04.2019, 10:20
Gräsand

Må 1.4

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.

kl. 17: Kantele för 5–6-åringar i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn 050 4010 390.

Ti 2.4 

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Marja Kyllönen.  

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.

On 3.4

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund.

To 4.4

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. Anhild Träskman, Kvarnbergsbrinken 1.

kl. 16: Förbön i Johanneskyrkans krypta. Heikel-Nyberg.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan. 

Fr 5.4

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Åberg. 

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan. Lindström.

Sö 7.4 Femte söndagen i fastan

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Terho, Henricson. Kyrkkaffe. 

kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, Johannes kantori, Chorus Sanctae Ceciliae, Tomas vokalensemble och sångare från Helsingfors svenska kyrkosångsförbund. Musik av 100-årsjubilerande Harald Andersén. Kyrkkaffe med kort program i Högbergssalen.

Middagsbön i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.