08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Petrus församling

Så jobbar församlingen coronatryggt i höst

18.08.2021, 15:55
De skärpta coronarestriktionerna i huvudstadsregionen, som träder i kraft den 20.8, påverkar också församlingarna. Det är fortfarande möjligt att delta i gudstjänsten på plats i kyrkan men deltagarantalet är begränsat. Församlingarnas många klubbar och kretsar kan också påbörja höstens verksamhet, förutsatt att grupperna hålls tillräckligt små och avstånd och hygien kan tryggas.
Risti ja sydän

Från och med fredagen den 20.8 följer Helsingfors församlingar de nya anvisningarna från Helsingfors och Borgå stift samt från regionförvaltningsverket. Anvisningarna, som i huvudsak rör samlingar för över tio personer, är i kraft fram till den 12 september.

Det är fortfarande fullt möjligt ordna tillställningar och evenemang under den tre veckor långa perioden, förutsatt att hygienfrågan är tryggad. Det är viktigt att deltagarna har möjlighet att hålla ett tillräckligt avstånd till varandra. Våra stora kyrkor erbjuder goda förutsättningar för detta.

Stora kyrkor får flera moduler

För att begränsa möjlig exponering av smitta under ett evenemang tar vi i bruk så kallade moduler eller sektorer. Under ett evenemang får deltagarna inte röra sig utanför sin egen sektor eller modul. Inom varje sektor kan maximalt 25 personer vistas, så att säkerhetsavstånd ändå kan iakttas inom sektorn. Vi använder fortfarande också munskydd. Vid utomhusevenemang får maximalt 50 personer vistas inom en sektor.

Begravningskapellen och en del av kyrkorna är så pass små att sektormodellen inte går att tillämpa på dem. I såna fall kan max 25 personer eller färre vistas tillsammans i utrymmet, beroende på rummets storlek.

Sång och konserter är fortfarande tillåtna enligt de nya anvisningarna. I praktiken måste ändå flera läger och konserter annulleras eftersom de inte känns meningsfulla att ordna under rådande restriktioner.

Anvisningarna gäller i nuläget också hobbyverksamhet för barn och unga. Skolornas eftermiddagsklubbar berörs däremot inte. Församlingarnas klubbar kan alltså till viss del starta upp höstens verksamhet, men t.ex. motionsgrupper som träffas inomhus tvingas nu ta en paus ifall fysisk kontakt mellan deltagarna inte kan undvikas.

Kontrollera närmare på hemsidan

I praktiken påverkar således både rummets storlek och antalet sektorer, samt sanitetsutrymmena och mängden tillgänglig personal, hur många personer som kan delta i en tillställning eller ett evenemang. Kontrollera gärna närmare på församlingarnas hemsidor vilka begränsningar som gäller för respektive grupp eller evenemang.

För den som planerar en familjefest eller ceremoni i församlingens utrymmen är det bra att vara i kontakt med församlingens kansli eller kontrollera via hemsidorna hur många personer som är tillåtet att bjuda in i respektive utrymme. Även om restriktionerna inte gäller privata tillställningar så som en bröllopsfest eller minnesstund, så omfattas den kyrkliga förrättningen och församlingen som offentlig aktör. Helsingfors församlingar kan erbjuda många olika alternativ för att hitta en lämplig lokal eller festplats för dig.

Läs mera:

Domkapitlets direktiv givet 17.8.2021 till församlingarna ochsamfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 13.8.2021