11.07. Grattis: Eleonora, Nora, Leonora, Elli, Ellinor | Respons
Petrus församling

Så här förnyas kyrkan - öppna föreläsningar med Keld Dahlmann

Petrus församling

16.04.2018, 14:29 /  uppdaterad 09.05.2018, 19:11
13–15 maj besöker pastor Keld Dahlman Helsingfors. Han var under många år kyrkoherde i församlingen ”Aarhus Valgmenighed” i Danmarks näst största stad, Århus. Församlingen är bland annat känd för sin mångsidiga verksamhet, sina livskraftiga smågrupper och sina välbesökta gudstjänster.

I församlingen har man lyckats kombinera traditionellt och nytänkande församlingsliv på ett konstruktivt sätt och varje söndag har man cirka 800 deltagare på sina gudstjänster.

För tillfället verkar Keld halvtid som pastor i församlingen och halvtid som team-ledare inom nätverket ”KirkePlanterNet” som arbetar på nationell nivå för att hjälpa nya och gamla församlingar bli livskraftiga och växande. Keld är bekant med Finland och har besökt Helsingfors många gånger.

Keld kommer att medverka på följande tillfällen under sitt besök i Helsingfors:

sön 13.5 16.30 Puls-gudstjänst

Puls är en ny slags gudstjänst med avslappnad stämning, mycket musik och livsnära undervisning. Keld Dahlmann undervisar om ”Fridens människor”. Södra Haga kyrka.


mån 14.5 18.00 Equip: Utrustad för ett liv med Gud

En kväll om församlingen. Keld Dahlmann undervisar. Hagasalen, Södra Haga Kyrka (2. vån).

tis 15.5 9–15 Transform lärjungaskolan

En öppen dag för alla tillsammans med lärjungaskolan Transform. Keld undervisar om mission, församlingsförnyelse och andens gåvor. Hagasalen, Södra Haga Kyrka (2. vån).

Tillfällena arrangeras av Petrus församling i samarbete med Kyrkan i Helsingfors.

Mera info på församlingens hemsida: www.petrusforsamling.net