07.03. Grattis: Gudrun | Respons
Paulus kyrka

De här Helsingforskyrkorna är tillgängliga för samkönade brudpar

24.02.2017, 13:58 /  uppdaterad 29.10.2020, 07:52
Sedan den nya äktenskapslagen trädde i kraft finns det ett flertal kyrkor i Helsingfors där samkönade par är välkomna att fira bröllop.
Johanneksenkirkko ja taustalla sininen taivas / Johanneskyrkan mot en klarblå himmel.

Församlingsråden i Helsingfors domkyrkoförsamling, Haga, Hertonäs, Berghäll, Malm, Munksnäs, Tölö, Paulus och Baggböle finska församlingar, samt i de svenska församlingarna Johannes och Matteus, har bestämt att alla utrymmen i respektive församling är tillgängliga för samkönade par, inberäknat vigsel eller välsignelse av paret. Därtill har också kyrkoherdarna i Åggelby och Botby finska församlingar meddelat att deras utrymmen är tillgängliga.

I Helsingfors domkyrkoförsamling är alla kyrkors altaren öppna för alla par, oberoende av kön".

Marja Heltelä, kyrkoherde i Helsingfors Domkyrkoförsamling på facebook, september 2020.


Bland annat följande populära vigselkyrkor är således tillgängliga:

 • Botby gårds kapell
 • Munksnäs kyrka
 • Johanneskyrkan
 • Åggelby gamla och nya kyrka
 • Den gode herdens kyrka i Baggböle
 • Pauluskyrkan
 • Matteuskyrkan
 • Hoplax kyrka
 • Munkshöjdens kyrka
 • Tempelplatsens kyrka
 • Tölö kyrka
 • Viks kyrka

Utöver dessa är också Diakonissanstaltens kyrka och samfällighetens kapell tillgängliga.

Mera information om Helsingfors kyrkor, kontakt och bokningsmöjligheter hittar du under uppe till höger under fliken, där alla kyrkor finns listade.

Hindersprövning kan alla par be om från alla församlingar i Helsingfors. Också bön för och tillsammans med brudparet är möjligt att få i alla församlingar, även i de sakrala utrymmena.

Vem viger?

Den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors har ingen officiell lista över vilka präster som kan tänka sig att viga samkönade par. Det är ändå klart att det finns präster i Helsingforsområdet som kan tänka sig att göra det. En del präster har valt att lägga upp sitt namn på en gemensam webbsajt: https://sateenkaaripapit.wordpress.com/

Ur listan framgår också vilka präster som talar svenska.