29.09. Grattis: Mikael, Mikaela | Respons
Munksnäs kyrka

Söndagens gudstjänster 27.1.2019

23.01.2019, 13:02
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Manskören Manifestum. Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Välsignelse av det nya församlingsrådet. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst i nyare stil. Barnkyrka och Cool Kids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Mässa i Taizéstil

8.2, 8.3, 12.4 och 10.5 i Domkyrkans krypta, Kyrkogatan 18. Varmt välkommen med och fira en enkel mässa med Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan dricker vi kvällste tillsammans! Mässan är flerspråkig. OBS! Mässan i april firas i Domkyrkas kapell (östra paviljongen).

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.