07.08. Grattis: Yrsa | Respons
Munksnäs kyrka

Söndagens gudstjänster 22.4

17.04.2018, 13:33 /  uppdaterad 17.04.2018, 13:38
Välkommen på gudstjänst i Helsingfors kyrkor!


JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Roströsten. Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 15.30 Petrus Bön.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka & CoolKids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Mässor i Taizéstil

firas 4.5 kl.18 i Domkyrkans krypta. Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Mässan är trespråkig och efteråt bjuds det på kvällste.

Tomasmässa

firas 24.4 kl. 18 i Johanneskyrkan. Efteråt téstund i kryptan. Info Ulf Skogström e-post: ulf.skogstrom@evl.fi.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.