09.08. Grattis: Eira, Natalie | Respons
Mejlans kyrka

Mejlans kyrka

Johannes församling

04.04.2017, 13:06
På några stegs avstånd från Mannerheimvägens livliga trafik finns Mejlans kyrka från 1954, som inbegriper två församlingssalar, den finskspråkiga Den barmhärtige samaritens kyrka och den svenskspråkiga Tomas kyrka. Dess enkla kyrksal belyses av lampor som efterliknar törnekronan.

‍Mejlans kyrka blev klar och invigdes 1954. Kyrkans planeringsarbete hade påbörjats redan 1938, då kommittén som inrättats för projektet utarbetade förslag till församlingsutrymmen för de dåvarande Helsingfors norra finska och svenska församlingar. År 1942 överlämnade staden den nuvarande kyrkans tomtområde för bygget av kyrkan. Arkitekten Markus Tavio vann arkitekttävlingen.

I Mejlans kyrka placerades för första gången i Helsingfors två kyrksalar och övriga lokaler under samma tak, skilt för båda språkgrupperna. I fasaden på Tomas församlings kyrka finns skulptören Armas Tirronens relief Laupias samarialainen (Den barmhärtige samariten). Därför bestyrkte man 1972 det andra namnet för Mejlans kyrka, Den barmhärtige samaritens kyrka.

På kyrkans altare finns ett kors i trä. Kyrksalens lampor, som påminner om törnekronan, altarkandelabrarna och dopfunten är formgivna av formgivaren Paavo Tynell. Lamporna anses vara kulmen på Taito Ab:s 1950-talsproduktion. Nattvardsservisen är formgiven av akademikern Bertel Gardberg. De ursprungliga kyrkotextilerna designades av textilkonstnären Dora Jung. I samband med kyrkans 50-årsjubileum fick den nya kyrkotextiler designade av textilkonstnären Katri Haahti. Kantorn Nina Tilli vävde år 2006 vigselryan Kuusilinnut (Granfåglarna) enligt design av Lina Palmgren från början av 1900-talet. I kyrkan förvaras veterligen en dopfunt som formgivits av arkitekten Rafael Blomstedt och som ursprungligen fanns i Böle träkyrka på 1920-talet.

Mejlans kyrkas orgel tillverkades 1959 av den danska orgelfabriken Marcussen & Søn och den har 40 register. Den gjorde Mejlans kyrka till den populäraste konsertkyrkan i Helsingfors på 1960- och 1970-talen.

Klockstapelns ritningar är gjorda av Markus Taivio. I stapeln finns en klocka, som ursprungligen var avsedd för Viborg domkyrka. Klockan hann inte monteras på sin plats före Karelen överlämnades, och klockan med texten Pro Viburgo evakuerades till Finland och donerades efter diverse skeden till Mejlans kyrka.

Mejlans kyrka används av Meilahden seurakunta medan Tomas kyrka som ligger under samma tak används av Tomas församling.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns cirka 760 sittplatser. I Tomas kyrka finns 400 sittplatser. I församlingssalen finns 130 bordsplatser. Köket inklusive kärl finns till festarrangörens förfogande.