29.09. Grattis: Mikael, Mikaela | Respons
Matteus församling

Renoveringsarbeten startar på Lekholmen så fort isarna gått

08.03.2019, 07:13
Fokus för vårens arbeten ligger på inomhusluften.
Ett rött trähus omgiven av träd och högt gräs.

Under de senaste åren har ett flertal av stugorna på Helsingforsförsamlingarnas lägerö Lekholmen renoverats. Stugorna används i första hand för inkvartering av konfirmander under sommarens skriftskolläger.

Fokus för vårens arbeten ligger på inomhusluften. I november 2018 utfördes en fuktteknisk konditionsgranskning av två stugor på holmen. Granskningen, som utfördes av en utomstående expert inom byggnadsbranschen, visade att inomhusluften i husen inte överstiger några rekommenderade gränsvärden ur hälsosynpunkt. Luften är däremot inte fräsch i alla stugor. Det beror på att husen står kalla hela vintern. När vädret blir varmare och den maskinella ventilationen som suger ut luft ur huset slås igång, tränger unken lukt från isolering och konstruktioner in i husen.

Fastighetskontoret vid den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors har, efter konditionsgranskningen av stugorna, beslutat låta kapsla in konstruktionerna i två stugor för att eliminera luktproblemen. Fler ventiler kommer också att installeras för att åtgärda undertrycket i husen. Målet är att kunna erbjuda trygga logement åt alla lägerdeltagare på Lekholmen också inkommande sommar. Renoveringsarbetena kan påbörjas så fort isarna gått och påverkar inte tidtabellen för sommarens lägerverksamhet.

Genom vårens åtgärder hoppas man vinna några år tid för att hinna planera en mer långsiktig renovering av stugorna, alternativt ett nybygge på Lekholmen.

Lekholmen öppnar i början av juni och håller öppet till mitten av augusti. De tre svenska Helsingforsförsamlingarna håller sina skriftskolläger på holmen men ön är också öppen för besökare. Församlingarna ordnar även ungdomssamlingar och annat program på holmen under sommarmånaderna.

Mera information om renoveringsarbetena på Lekholmen ger fastighetschef Kai Heinonen, puh. (09) 2340 2700 (kai.heinonen@evl.fi)