07.05. Grattis: Tua | Respons
Matteus församling

Nattvard i Matteuskyrkan våren 2021

Matteus församling

03.02.2021, 09:57 /  uppdaterad 06.05.2021, 10:55
Vi firar nattvard varje torsdag i Matteuskyrkan. Kom ihåg att anmäla dig på förhand!
Viinipikari ja ehtoollisleivät

Vi samlas högst sex personer åt gången i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Vid behov kan också enskild nattvard firas.

Nattvard firas varje torsdag kl. 18.

OBS! Undantag på Kristi Himmelsfärd 13.5.2021 firas nattvarden redan kl. 11:30.

Den som vill fira nattvard måste anmäla sig på förhand till Juho Kankare tfn 050-3803957.

Vi iakttar självfallet alla säkerhetsföreskrifter.

Välkommen!