20.06. Grattis: Inga, Ingalill | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Karin Strandberg och Hedvig Stenman premierades för förtjänstfullt arbete

Matteus församling

20.12.2018, 19:02 /  uppdaterad 03.01.2019, 13:22
Församlingsrådsmedlemmarna ledande diakonissan Karin Strandberg och diplomkorrespondenten Hedvig Stenman premierades för långvarigt och förtjänstfullt arbete för Matteus församling. Bägge har suttit i församlinsrådet sedan år 2003, Stenman som vice ordförande sedan 2005 samt även som medlem i gemensamma kyrkorådet.

- Jag har alltid gjort det som jag tyckt att är jag, sade Hedvig Stenman när hon mottog förtjänsttecknet. Jag har sett många skeden i församlingen men nu känns det som om många pusselbitar fallit på plats.

Också Karin Strandberg kommenterade den utveckling hon sett i församlingen genom åren.

- Gudstjänstlivet, diakonin, ungdomsarbetet, retreatverksamheten - jag gläds otroligt över alla de frukter vi ser i dag i Matteus!

Motiveringarna:

Karin Strandberg har deltagit mycket aktivt i skötseln av församlingen. I sitt arbete som ledande diakonissa vid Helsingfors Diakonissanstalt har hon kunnat påverka utvecklingen av diakonin. Den kunskapen och resultatet av arbetet har hon också glatt delgett Matteus församling och har på det viset deltagit utvecklingen av församlingens diakoniverksamhet. Karin Strandberg har också aktivt verkat för att utveckla församlingens retreatarbete och andra arbetsformer som inbegriper andlig fördjupning. Hon har till alla delar gjort sig förtjänt av Helsingfors församlingars förjänsttecken i silver.

Hedvig Stenman har engagerat sig helhjärtat i församlingens verksamhet på alla plan. Hennes förvaltningskunnande har varit ett oersättligt bidrag i församlingens utvecklingsverksamhet och i ledningen av församlingsarbetet. Hennes stora intresse för att alla skall beredas rum i församlingen har blivit tongivande för arbetet. Hedvig Stenman har också förtjänstfullt skött uppdraget som ledamot i det gemensamma kyrkorådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Hon har till alla delar gjort sig förtjänt av Helsingfors församlingars förtjänstmedalj.