13.07. Grattis: Joel | Respons
Matteus församling

I april ordnar vi rekreationsdagar för närståendevårdare

Matteus församling

21.02.2018, 11:18 /  uppdaterad 21.03.2019, 10:54
Är du närståendevårdare? Välkommen på rekreationsdagar!

Rekreationsdagarna ordnas 24-27.04.2018 på Herrgårdsbadet Kaisankoti som ligger i Esbo, norr om Bodom träsk.

Under dagarna finns rum för samvaro och samtal med andra närståendevårdare, och möjlighet att röra på sig i bassäng, i gymnastiksal och utomhus.

- Med närståendevårdare avser vi alla som vårdar en närstående, säger Maria Hall-Pänttäjä.

Hon är diakonissa för handikapparbetet på Helsingfors kyrkliga samfällighet, och en av arrangörerna.

- Du kanske vårdar ett funktionshindrat barn, en make med minnessjukdom eller en vän som behöver extra stöd i vardagen. Oavsett situation är du varmt välkommen.

Den andra huvudarrangören är Folkhälsans Förbund.

Dagarna kostar 95 euro och i det ingår kost och logi i enkelrum. Dagarna ordnas med stöd av STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.