19.05. Grattis: Emilia, Emma, Emelie, Amalia, Mili | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Fred Wilén tf kyrkoherde i Matteus församling

Matteus församling

13.11.2018, 20:41 /  uppdaterad 13.11.2018, 21:21
Domkapitlet i Borgå stift beslöt i dag 13.11 att förordna Fred Wilén som tf kyrkoherde till Matteus församling.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén har blivit tjänstledig för en period på tre år för att sköta en direktörstjänst vid den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors.

Under tjänstledigheten förordnar domkapitelt i Borgå stift Fred Wilén att sköta tjänsten som kyrkoherde i Matteus församling. Wilén jobbar för tillfället som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling. Han tillträder i Matteus vid årsskiftet. För tillfället sköter församlingspastor Patricia Högnabba kyrkoherdetjänsten under en övergångsperiod.

Fyra personer visade intresse för vikariatet. Församlingsrådet gav sitt utlåtande i frågan vid sitt möte den 8 november. De föreslog att församlingspastor Patricia Högnabba skulle förordnas till tf kyrkoherde i Matteus församling.