19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons
Matteus församling

VårTon

Matteus församling

04.12.2019 klo 15:45 - 16:30 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

VårTon är en kör för dig som vill sjunga kravlöst. Vi gör röst - och andningsövningar samt sjunger enstämmigt. Vi övar onsdagar kl. 15.45-16.30. Välkommen med!

Ingen anmälning krävs.

Mera information fås av kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller (09) 2340 7326.