23.05. Grattis: Lydia | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Matteus Ungdomsmässa

Matteus församling

22.05.2019 klo 18:00 - 18:30 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Mässa med bönevandring. Ungdomar medverkar.

(Man måste inte vara ungdom för att komma! Kom med även om du är vuxen eller eller pensionär.)

För mera info tonja.paavola@evl.fi