23.09. Grattis: Tekla | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Treenighetssöndagens högmässa i Matteus

Matteus församling

16.06.2019 klo 10:00 - 10:55 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Vi firar högmässa varje söndag kl 10.00 i Matteuskyrkan.

Treenighetssöndagens tema är Den dolde Guden och som liturg fungerar Fred Wilén.

Efteråt serveras kyrkkaffe i Olavussalen.

Varmt välkommen!