20.02. Grattis: Ragnborg | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Sorgegrupp februari 2019

28.02.2019 klo 18:00 - 20:00

När sorgen drabbar reagerar vi alla olika. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra.

År 2019 ordnas det två sorgegrupper på svenska i Helsingfors. Grupperna är öppna för alla, oberoende av var du bor.

VÅREN 2019

Datum: 28.2, 14.3, 28.3, 11.4, 6.6. Klockslag: 18-20.00.

Sista anmälningsdag: 1.2.2019 till diakonissan Karin Salenius tfn: 050 3800867 eller karin.salenius@evl.fi

Plats: Folkhälsanhuset Brunakärr ” Minnenas rum”, Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors.

Ledare: församlingspastor Johan Terho och diakonissan Karin Salenius

HÖSTEN 2019

Datum: 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 21.11.

Sista anmälningsdag: 16.8.2019 till församlingspastor Johan Terho tfn: 050 3800807 eller johan.terho@evl.fi

Arrangör: Johannes församling
Kontakt: Karin Salenius
Telefonnummer: 050 3800867