28.09. Grattis: Leonard, Lennart | Respons
Matteus församling

Musiklek och klubbar för alla

05.05.2020, 11:48
Musik, pyssel och skoj för barnen – kaffe för föräldrarna. Välkommen med i församlingens öppna barn- och klubbverksamhet! Här hittar du en kort sammanställning över hela verksamheten, mera info och kontaktuppgifter hittar du bakom länkarna till församlingarnas egna hemsidor.
Isä lapsi parkki Sanna Krook


Verksamhet i Johannes församling (Centrum, Arabia, Drumsö)

Barngrupperna i Johannes församling kör i gång under vecka 33.

I Hörnan, Högbergsgatan 10, ordnas musiklek på måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10. Babyrytmik ordnas på tisdagar kl. 10–12 i Hörnan. Ingen anmälan.

Utöver det startar en kantelekurs i Hörnan den 2.9 – anmälningar riktas till Laura Rahnasto.

I S:t Jacobs kyrka, Kvarbergsbrinken 1, ordnas musiklek på torsdagar kl. 10 med start 15.8.

Även i Bokvillan, Tavastvägen 125, ordnas musiklek varje tisdag kl. 13.30 med start 13.8.

I S:t Jacobs kyrka övar barnkören. Den första övningen är 3.9 från kl. 16.

Verksamhet i Petrus församling (Norra Helsingfors)

Den omtyckta musikleken börjar igen! Musikleken är en rolig stund med sång och lek för 0-5-åringar. Mellanmål efteråt. Malms kyrka tisdagar fr.o.m. 3.9 och Hagasalen torsdagar fr.o.m. 5.9 kl. 10. Kolla Petrus hemsida och Petrus Kidz för mer info om barnverksamheten.

En ny barnkör startar i Petruskyrkan på onsdagar kl. 15-16 fr.o.m. 11.9. Kom med och sjung och ha roligt tillsammans oberoende tidigare kunskaper.

Barnkyrka för barn under skolåldern och CoolKids gruppen för skolbarn ordnas varje söndag under PULS-gudstjänsten.

Verksamhet i Matteus församling (Östra Helsingfors)


DAGKLUBB

Matteus församlings dagklubb för 3-6 -åringar ordnas i Matteuskyrkan i Östra centrum (Åbohusvägen 3) och leds av Marianne Bergström. Barnen samlas måndagar och fredagar kl. 9.30–12.30. Frågor? Kontakta Marianne Bergström per telefon 040-5949719. Anmäl dig till Catarina Bärlund-Palm, ledare för barnverksamheten, via catarina.barlund-palm@evl.fi.

FAMILJEKLUBB

Matteus församlings dagklubb för 3-6 -åringar ordnas i Matteuskyrkan i Östra centrum (Åbohusvägen 3) och leds av Marianne Bergström. Barnen samlas måndagar och fredagar kl. 9.30–12.30. Ledare Marianne Bergström.

BABY- OCH KNATTERYTMIK

För de små har Matteus församling knatte- och babyrytmikgrupper som kallas Klapp & Klang (för 1-4 -åringar) och Gung & Sjung (för 0-1 -åringar). Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang). Klapp & Klang kl. 10 tisdag förmiddagar, Gung & Sjung kl. 11. I Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Kolla Matteus Musiklek gruppen på Facebook.

BARNKÖR

Barnkören övar i skolorna på Matteus församlings område. För mera information kontakta Emma Gustafsson 050 4917360 / emma.gustafsson@evl.fi och se Matteus hemsida.

POPKÖR

Matteus församlings popkör för barn i årskurserna 4-7 fortsätter under höstterminen. För mera information kontakta Emma Gustafsson 050 4917360 / emma.gustafsson@evl.fi och se Matteus hemsida.

KLUBBAR I SKOLORNA

Matteus församling ordnar under hösten även klubbar, t.ex. sportklubb och pysselklubb i lågstadieskolorna på sitt område. För mera information kontakta Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi / 050 380 3936.