08.08. Grattis: Sylvia | Respons
Matteus församling

Mission i Matteus församling

Matteus församling

11.02.2020, 20:35
Matteus församling är en del av den världsvida kyrkan. Vi finns till för mänskor i östra Helsingfors men också för dem som bor utanför vårt lands gränser.
Iloisia kansainvälisiä lapsia. Lähetystyön käsityö- ja opintopiiri.

Jesus uppmanar i Bibeln den som vill följa Honom att dela med sig av evangeliet i hela världen - evangeliet om en Gud som bryr sig om sina skapade verk, sin skapelse. Liksom Jesus blev sänd av Gud till världen sänder han oss (Joh 20:21). Vi vill ta vårt ansvar på allvar.

Matteus församling samarbetar med Finska Missionssällskapet i Etiopien, Syrien, Thailand och Nepal.

Arbete bland funktionshindrade i norra Etiopien

I Etiopien diskrimineras personer med funktionshinder och deras familjer fortfarande på grund av okunskap. Därför vill många föräldrar inte berätta att de har ett funktionshindrat barn.

Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har ett omfattande socialt arbete. Ett av dess projekt är att hjälpa barn och unga med funktionsnedsättning att i framtiden kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det här är vi i Matteus församling med om att stöda. Via utbildning och samhälleligt stöd förbättrar vi deras ställning i städerna Dessie och Kombolcha.

Arbetet görs via ett brett samarbete med staten och andra medborgarorganisationer som jobbar med handikapparbete.

Barn och unga i Syrien

På grund av det långvariga kriget i Syrien lever 69 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. 13 miljoner människor lever i extrem nöd. Av dem är 1,7 miljoner barn och unga i skolåldern som inte har kunnat gå i skola eller som riskerar att tvingas avbryta skolgången. 40 procent av skolorna är förstörda.

I januari 2019 påbörjade Finska Missionssällskapet ett nytt projekt i samarbete med Middle East Council of Churches. I områdena kring Aleppo, Damaskus, Hassakeh och Kamishly får ungdomar som går på klass 9‐12 stöd för att kunna börja i skola på nytt. Lärare utbildas så att de på rätt sätt kan undervisa och hjälpa barn och unga som har traumatiska upplevelser bakom sig.

På grund av det osäkra läget i Syrien görs projektplanen upp bara för ett år i gången.

Waritpol Bannaloed.

Thailändsk stipendiat

Den lutherska kyrkan i Thailand behöver präster med god utbildning. Vår stipendiat Waritpol Bannaloed studerar teologi i Bangkok. Han är hemma från norra Thailand där hans fru och lilla dotter bor. Han brinner speciellt för att små minoritetsgrupper i Thailand ska få höra evangeliet. Han drömmer också om att få föra evangeliet till grannlandet Myanmar som inte ligger så långt från hans hemtrakter. Han kommer att studera teologi fram till slutet av 2021.

Fadderbarn och -ungdomar i Nepal

Kyrkokören är fadder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Nepal. Dessa får stöd till skolgång, utbildning och hjälp med att skaffa sig ett arbete.

Samarbete med Svenska Lutherska Evangelieföreningen

Matteus församling stöder Tua och Torsten Sandells arbete i Främre Asien.

Matteus har en liten arbetsgrupp för mission. Välkommen med!

Närmare information får du av församlingspastorn Juho Kankare via juho.kankare@evl.fi eller (09) 2340 7322.