04.08. Grattis: Vera | Respons
Matteus församling

Efter halv sex – kom med och äta och diskutera tillsammans!

Matteus församling

06.02.2020, 14:39
Efter halv sex är till för vuxna som tillsammans vill fundera på samhällsaktuella ämnen över god mat och tillsammans med sakkunniga i olika samhälleliga frågor.
Yhteisöruokailu

Efter halv sex är för dig som är vuxen och vill diskutera aktuella livsteman, allt från familjerelationer till aktuella samhälleliga fenomen. Vi får även ta del av olika gästers tankar kring de olika ämnena.

Till diskussionen bjuder vi på varm mat och dryck och separat program för barnen ordnas också. De aktuella gästerna uppdateras på Facebook och i evenemang på hemsidan.

Våren 2020 datumen är

30.1
27.2
26.3
23.4

Alla träffar är kl. 17.30-19.30 och går av stapeln i Matteuskyrkan Olavussal.

Varmt välkommen!