14.08. Grattis: Svea | Respons
Drumsö kyrka

Johannes församling öppnar kyrkorna för välsignelse av samkönade par

Johannes församling

06.04.2017, 20:26

Församlingsrådet i Johannes församling har vid sitt möte den 6.4.2017 diskuterat användning av församlingens kyrkor för välsignelse och vigsel av samkönade par.

Rådet var enigt och kom utan omröstning fram till följande beslut:

Johannes församling uttrycker en stark vilja att få öppna dörrarna för kyrklig vigsel av samkönade par i enlighet med den nya äktenskapslagen. Johannes församling stöder kyrkans strävan att möjliggöra denna förändring.

Johannes församling beslutar att fr.o.m. 1.5.2017 upplåta Johanneskyrkan och S:t Jacobs kyrka jämte församlingssalar för välsignelse av samkönade par, när förrättningen sköts av en präst.

I fråga om vigsel avvaktar Johannes församling. Vi förväntar oss att kyrkan utan dröjsmål fattar ett positivt beslut gällande det initiativ som aktualiserats i kyrkomötet beträffande kyrklig vigsel för samkönade par.

Beslutet följer i stora drag kyrkoherde Johan Westerlunds beredning av ärendet.

– Jag har försökt navigera mellan å ena sidan biskop Björn Vikströms linje och anvisningar till stiftets präster i frågan, Johannes församlings regnbågsprofil å andra sidan, säger Westerlund.

Enligt honom utmanövreras kyrkans normala beslutsordning på många håll just nu.

– Det initiativ som nu i vår kommer upp i kyrkomötet gällande vigsel av samkönade par borde få allt stöd som det kan få. Därför tänker jag mig att Johannes församling kan dra andan i den här frågan och se hur kyrkomötesbehandlingen utfaller. Vi kommer att vara mycket klokare redan om ett år.