15.08. Grattis: Marita, Marianne, Marlene | Respons
Drumsö kyrka

Johannes församling behåller sin kyrka på Drumsö

Johannes församling

20.04.2017, 21:40

Församlingsrådet i Johannes församling har beslutat att församlingen fortsätter sin verksamhet i S:t Jacobs kyrka på Drumsö.

Därmed avstår man varken från kyrkan eller några andra verksamhetslokaler på Kvarnbergsbrinken 1. Istället planerar Johannes församling ge upp cirka hälften av sina lokaler i Högbergsgården på Högbergsgatan 10 i Gardesstaden. I praktiken betyder det att personalens kontorsutrymmen krymper medan de flesta verksamhetsutrymmen, salar och kyrkor bevaras.

Det var i höstas som frågan gällande Johannes församlings närvaro på Drumsö aktualiserades med anledning av de sparkrav Helsingfors kyrkliga samfällighet står inför. En arbetsgrupp med representanter från bägge församlingarna på Drumsö har utrett frågan.

"Nu har vi behandlat alla möjligheter och församlingsrådets beslut är att Johannes församling stannar på Drumsö. I dagsläget har vi dryga 2000 medlemmar här och i proportion till resten av Johannes område är Drumsö en tät svenskbygd. Invånarantalet på Drumsö förväntas också växa rejält i framtiden", säger kyrkoherde Johan Westerlund.

Samtidigt uppmärksammar han det besvärliga läget som den finska församlingen på Drumsö, som inte har andra verksamhetspunkter att avstå ifrån, står inför.

"Vi känner av gästfriheten hos den finska församlingen på Drumsö och försöker stöda och hjälpa där vi kan."


Nytt liv på kyrkbacken

På Drumsö ligger den finska och den svenska kyrkan för tillfället vägg i vägg: Drumsö kyrka, som används av den finskspråkiga församlingen, och den mindre kyrksalen, S:t Jacobs kyrka, som används av den svenska församlingen. I S:t Jacobs finns en kyrksal, en församlingssal och eftis-, fritids- och klubbutrymmen som samlar omkring 80 svenskspråkiga Drumsöbarn dagligen.

En grundrenovering av kyrkobyggnaderna på Drumsö är under planering men i det här skedet är det fortfarande oklart när renoveringen kan börja. Samtidigt pågår också utvecklingsprojektet Luther+ där såväl församlingsmedlemmar och anställda som företagare och andra aktörer uppmanas komma med kreativa idéer för hur man kunde ta i bruk kyrkbackarna, alltså områdena runt kyrkorna i Helsingfors på ett mer aktivt sätt.


Mera information ger:

Kyrkoherde Johan Westerlund

(09) 2340 7710 / 050 521 3573

johan.westerlund@evl.fi