14.06. Grattis: Tord | Respons
Kampens kapell

Bön för rättfärdighet i Kampens kapell på lördag

10.03.2017, 15:22

Lördagen den 11 mars ordnas fyra bönestunder i kapellet på Narinken.

Varje heltimme, mellan klockan 11-14, ordnas bönestunder i Kampens kapell. På lördag ber vi särskilt för rättfärdighet och för en upprättelse av människovärdet. Vi ber också för att hatet och själviskheten ska stävjas. Vi ber som stöd för alla diskriminerade och mindre bemedlade.

Kapellet är öppet mellan 10-18 på lördag och söndag.Under veckan är kapellet öppet mellan 8-20. På plats i kapellet finns både kyrkans och stadens anställda som man kan gå och prata med vid behov.

Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://www.samtalstjanst.fi/. Kontakten är helt konfidentiell. Ring eller skriv när Du behöver stöd! Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors, som behandlas anonymt och konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar måndag till torsdag kl.18-20.