25.01. Grattis: Paul | Respons
Johannes församling

Video: Nattvardsmässa i Johanneskyrkan 31.5

Johannes församling

30.05.2020, 12:02 /  uppdaterad 31.05.2020, 11:50
Vi firar gudstjänst i Johanneskyrkan 31.5, välkomna med på distans!
En duva på ljusblå himmel

Vi firar pingstsöndagen med högmässa i Johanneskyrkan. Vi sjunger psalmerna 117, 109, 824 och 828. Ta fram din psalmbok och sjung med! De psalmtexter vi har rätt att publicera på webben klistras också in under videon. Bibeltexterna som läses på söndagen är Apg. 2:1–13 och Joh. 14:15–21.

Här ser du alla medverkande: celebrant Maria Repo-Rostedt, predikant Johan Terho, kantorer Sixten Enlund och Anna Maria Böckerman, textläsare och förebedjare Irina Lundsten och Hedvig Långbacka, kameraman Björn Holm.

Dagens kollekt hade gått till Kyrkostyrelsens utbildning av pastorer i Myanmar. Eftersom Kyrkostyrelsen inte har insamlingslov kan man i stället stöda Finska Missionssällskapet med en donation till samma ändamål. https://felm.finskamissionssallskapet.fi/ge-en-gava/stod-utbildning-av-pastorer-i-myanmar/

Här är de två psalmtexter som vi har rätt att publicera på webben.

Psalm 109:

1. Dig, helge Ande, nu vi ber att du med din kraft oss bistånd ger under prövningstider, i alla strider till dess vår mödas väg är slut omsider. Kyrieleis!

2. Du ädla ljus, gör med ditt sken tron på Jesus Kristus sann och ren och den själv uppliva att frukter giva. Hjälp oss att fasta i den tron förbliva. Kyrieleis!

3. Du kärlekseld, gör själen varm och driv ljumhet ut och hat och harm. Låt oss så få lära som syskon kära i Kristi anda leva till hans ära. Kyrieleis!

4. Du högsta tröst i sorg och nöd, ge oss tro och mod i liv och död. Låt oss vid din sida i trohet bida, att ej vi sist en evig död må lida. Kyrieleis!

Psalm 828:

1. O Gud, som skapat vind och hav att sjunga till din ära, vi är ditt folk, åt oss du gav ett glädjebud att bära. O Herre, giv det nya liv där sång och spel får välla ur tron, ur glädjens källa.

2. O Jesus Krist, där du går fram sjungs hoppets nya sånger. Du frihet ger från synd och skam, till kraft du vänder ånger. O låt oss då få leva så att världen ser och känner att vi är dina vänner.

3. O du Guds Ande, kom och sänd den eld som kyrkan renar. Oss alla med den glädje tänd som oss med dig förenar. Ja, låt oss få med lovsång gå och vittna om ditt rike, din kärlek utan like.