19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons
Johannes församling

Utrymmesbegränsningar i Johannes församling

Johannes församling

28.12.2021, 10:36
Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kom den 23.12.2021 med nya restriktioner som begränsar möjligheterna att samlas. Samlingar inomhus avsedda för religionsutövning såsom gudstjänster och kyrkliga förrättningar begränsas till 30 personer, dock så att utrymmets kapacitet får utnyttjas till högst 1/5 del av totalkapaciteten, med beaktande av tillräckliga säkerhetsavstånd, samt med beaktande av L om smittosamma sjukdomar 58 c §. Det betyder exempelvis att i en kyrka eller ett annat utrymme som i normala fall rymmer mer än 150 personer, får tas in högst 30 personer. I ett utrymme som rymmer 50 personer får tas in högst 10 personer.

Detta gäller i Johannes församlings utrymmen 28.12.2021-17.1.2022:

Johanneskyrkan: 30 personer

Högbergssalen + körsalen: 30 personer

Vi följer med läget och uppdaterar våra hemsidor vid behov. Ni kan alltid kontakta vårt kansli på 09 2340 7700 eller johannes.fors@evl.fi.

Här kan ni läsa mer om restriktionerna (på finska) i Helsingfors församlingar:

‍https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/koronarajoitukset