04.02. Grattis: Ronja, My, Mio | Respons
Johannes församling

Vår diakoni del 14: Lång tradition av bibelstudier

Johannes församling

03.01.2023, 12:46
En öppen bibel och ett anteckningshäfte på ett bord, några gröna växter

- Av mina olika arbetsuppgifter är medverkan i Bibel, tro och tvivel en jag gillar jättemycket, berättar diakoniarbetare André Troberg. Den ger mig anledning att själv jobba med frågor kring tro. Jag behöver förbereda mig genom att bekanta mig ganska ingående med bibeltexterna.

André är i slutskedet av sina teologistudier och ska så småningom bli präst.

- I viss mån är det som att förbereda en predikan. Men i bibelstudiegruppen ställer deltagarna frågor, och man behöver redogöra för vad och hur man tänker, på ett annat sätt än i en predikan. Jag hoppas själv ha en bibelgrupp i den församling där jag så småningom kommer att vara präst.

I Bibel, tro och tvivel studerar och diskuterar en trogen skara på ett femtontal personer Bibeln, något man hållit på med nu i långt över tio år. Kisa Korkman är den som håller i trådarna för gruppen, ber en bön för var och en, och håller kontakt med deltagarna. I de flesta bibelstudietillfällena medverkar också en inbjuden gäst, ofta en pensionerad präst.

- Gästföreläsaren berättar om dagens tema, ett eller två kapitel ur Bibeln, och så får deltagarna ställa frågor eller kommentera, och berätta om sina funderingar kring temat.

Ekumenisk grupp välkomnar flera deltagare

Sedan blir det diskussion; hur livlig den är varierar, men några större motsättningar brukar inte dyka upp.

- Gruppen var vid starten ekumenisk och håller den linjen, även om jag tror att de flesta, eller kanske alla, av de nuvarande medlemmarna är lutheraner.

Vem är då denna trogna skara som år efter år sluter upp en gång i månaden för att diskutera Bibeln?

- Många är aktiva i våra andra verksamhetsformer, men över lag är det människor som är intresserade av att veta mera om Bibeln och dess innebörd. En del brottas med frågor de vill ha svar på, och vill på det här sättet fördjupa sin tro.

André har varit med i gruppen det senaste året. Trots att gruppen i hög grad består av samma medlemmar år efter år, är vem som helst välkommen att komma med. Man samlas en måndag i månaden kl 18. På församlingens hemsida och i Kyrkpressen kan du se datumen för våra träffar.