12.08. Grattis: Klara | Respons
Johannes församling

Stillhetens yoga® torsdagar 8.9-27.10.2022

Johannes församling

26.07.2022, 09:55

Stillhetens yoga® hålls torsdagar 8.9-27.10 kl. 18-19.30 i Johanneskyrkan. Anmälning senast 1.9.

Adress: Högbergsgatan 12

Stillhetens yoga® kombinerar två uråldriga traditioner: yogans kroppsliga övningar och den kristna meditationen. Yoga kan jämföras med musik. Precis som det finns många former av musik, finns det många former av yoga. Stillhetens yoga är en form av kristen yoga och har utvecklats av sjukhusprästen och retreatledaren Heli Harjunpää. Om vi använder musikmetaforen är Stillhetens yoga meditativ musik med ett kristet innehåll.

Utgångspunkten är att varje kropp är en unik gåva av Gud. Därför passar Stillhetens yoga alla och det finns inget rätt eller fel. Var och en lyssnar på sin kropp och söker de ställningar och rörelser som passar den egna kroppen. Fokus är på att vara uppmärksam på sin kropp, sina tankar och sina känslor samt att öppna sig för Guds tilltal, inte på att kopiera ledarens rörelser.

Mera information och anmälning till Maria Repo-Rostedt, maria.repo-rostedt@evl.fi