12.07. Grattis: Herman | Respons
Johannes församling

Sommarkyrka del 5: Andakt med kyrkoherde Johan Westerlund

Johannes församling

16.06.2020, 14:57 /  uppdaterad 07.07.2020, 11:38
Vi i Johannes församling vill fortsätta erbjuda innehåll på webben för de som av olika orsaker inte kan delta i den fysiska verksamheten.
Texten

Kyrkoherde Johan Westerlund håller andakt i Johanneskyrkans krypta. Han talar om kvinnan som lidit av blödningar i 12 års tid och som blev frisk efter att ha rört vid Jesu mantel. Luk. 8:48: Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid."

Efter andakten får vi njuta av Peregrinuskvartettens framförande av sången Till din blomstrande äng. Text och musik: Tomas Boström.