10.07. Grattis: Saima, Saimi | Respons
Johannes församling

Sommarkyrka del 4: Kort meditation med tema Trygghet

Johannes församling

11.06.2020, 13:45 /  uppdaterad 07.07.2020, 11:39
Vi i Johannes församling vill fortsätta erbjuda innehåll på webben för de som av olika orsaker inte kan delta i den fysiska verksamheten.
Texten sommarkyrka med en text om dagens avsnitt och en bild av en bibel