20.01. Grattis: Sebastian, Fabian | Respons
Johannes församling

Sommarkyrka del 23: Andakt med kyrkoherde Johan Westerlund

Johannes församling

19.08.2020, 14:06 /  uppdaterad 19.08.2020, 14:12
Vi i Johannes församling vill fortsätta erbjuda innehåll på webben för de som av olika orsaker inte kan delta i den fysiska verksamheten.
Vit bakgrund med texten Sommarkyrka del 23. I en gul ruta står texten

Kyrkoherde Johan Westerlund håller andakt i Johanneskyrkans krypta.

Johan talar om officeren som det berättas om i Lukasevangeliets 7 kapitel. Andakten avslutas med att Peregrinuskvartetten sjunger I denna ljuva sommartid.

Se andakten nedan.