19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons
Johannes församling

Sångtexterna till kvällens konsert med De vackraste julsångerna

Johannes församling

16.12.2020, 10:05 /  uppdaterad 16.12.2020, 10:07
Här nedan finns alla sångtexter till de sånger som sjungs i Johanneskyrkan ikväll 16.12 kl. 19. Följ med konserten live via vår Facebooksida. Du kan också se den i efterhand på Youtube.

Nr 10 Vardagssorgerna

1. Vardagssorgerna, glöm dem alla
låt ditt sinne bli ungt på nytt!
Julens klockor oss åter kalla
än har icke dess frid oss flytt!
Kan väl längre ditt hjärta frysa
kan det gömma sin vinters is
när den ljuvliga jul ses lysa
full av kärlek och lov och pris?

2. Julens stjärna på himlen tänder
ren sitt bloss uti jordens natt
hoppets ljus hon kring världen sänder
bringar människorna kärleksskatt
där hon strålar på barnens vägar
skimrar allt i dess klara brand
blomma hagar och grönska tegar
skymtar vägen till lyckans land.

Nr 19 Adventspsalm

1. Folk som bor i mörker skall få se ett ljus,
himmelrikets närhet.
De som bor i skuggan ser en möjlighet,
anar som av vingslag andesus.

2. Hör en röst i öknen: nu är dagen här,
den som lovar frihet.
Gud steg ner till jorden från sin upphöjdhet,
Går i våra städer, ser vår nöd.

3. Utan prakt och välde, utan jordisk glans,
utför han sitt uppdrag.
Offrar liv och krona, visar himlens svar:
Kärlek och försoning, Gud i oss.

4. Red ett rum för Herren i ditt eget liv.
Se hans väg och fotspår.
Öppna dina händer, nu är nådens år.
Himlens frid må flöda över dig.

Nr 6 Gud bor i ett ljus

1. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå,
Gud kan vi ej se och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här,
så blir han ett barn som Maria bär.

2. Ära vare dig, o Gud som är stor,
att du kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer hit,
du vill vara här,
så blir du ett barn som Maria bär.

Nr 1 Milda stjärna

1. Milda stjärna, ren och klar,
tänd för oss ditt ljus.
Stråla hög och underbar
över våra hus.
Glimma himmelskt god och ren,
värm oss med ditt milda sken.
Stråla, stjärna, ren och klar,
hög och underbar.

2. Till mitt hjärtas dunkla härd
kom med nåd och frid.
Stilla du i orons värld
ondska, hat och strid.
Ljus, av Faderns kärlek tänt
och med bud om Sonen sänt,
klara ljus, på himlen satt,
lys i dunkel natt.

3. Han vars namn en konungs är,
mäktig, stor i råd,
han blev oss en broder kär,
mild och full av nåd.
Så var himlens glada bud
som vid änglasångens ljud
genom mörka natten ljöd
och Guds gåva bjöd.

4. Kom och låt oss stilla gå,
falla ödmjukt ner,
där Guds Son på krubbans strå
milt emot oss ler.
Må envar, fast svag och arm,
träda fram av glädje varm,
fylld av änglasångens brus,
ledd av stjärnans ljus.

Nr 5 Nu tändas tusen juleljus

1. Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

2. Ty över stad och land i kväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

3. Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.

4. I varje hjärta, armt och mörkt,
sänd en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.

Nr 20 Ett barn är fött

1. Ett barn är fött på denna dag,
Så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär,
Guds son det barnet är.

Refräng:

Här vilar Du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst Du vorden är.

2. Om världen ännu större var,
av guld och pärlor klar,
så vore den dock alltför klen
till säng åt dig allen.

Refräng...

Nr 18 Stilla natt

1. Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stor och blid
Betlehemsstjärnan på fästet står.
Kärlek vakar och andakt rår:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.

2. Stilla natt, heliga natt!
Se, vad ljus! Hör, vad brus!
Änglaskaror med mäktig röst
lovar Gud för all världens tröst:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.

Nr 15 När juldagsmorgon glimmar

1. När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.
Där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå.
Där Gud i nattens timmar re’n
vilar uppå strå.

2. Dig Jesu vi behöva,
du käre barnavän.
Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen
Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen.

3. Välkommen hit till jorden
i signad juletid!
Du är vår konung vorden
som ger oss ljus och frid.
Du är vår konung vorden
som ger oss ljus och frid.

4. Nu dig vårt lov vi höja,
du barn i krubban där,
och våra knän vi böja
för dig, o Jesus kär,
och våra knän vi böja
för dig, o Jesus kär.

Nr 12 Hör änglasången hälsar oss

1. Hör, änglasången hälsar oss:
Stor glädje bådar jag.
Till jordens släkten sänder Gud
sin kärlek, sitt behag.
Se Jesus Krist, Guds Son är född
åt er på denna dag!

Refräng:

O glädje och jublande fröjd,
och fröjd,
o glädje och jublande fröjd.

2. I mörkret fruktar jordens folk
var stund för liv och lem.
Då strålar evangelium
Ur natten fram till dem:
Kom skynda!
Frälsaren är född
åt er i Betlehem.

Refräng...

3. Och den som ängelns bud förstått
ser dagen gry ur natt.
Han sveper manteln kring sig brått
och griper staven fatt.
Han skyndar, söker tills han nått
Guds löftets dolda skatt.

Refräng...

Nr 17 O du saliga

1. O du saliga,
o du heliga,
jordens fröjdfulla högtidsdag!
Ära ske Herran
nära och fjärran!
Änglar förkunnar Guds välbehag.

2. Född är Frälsaren
och Förlossaren,
Kristus, Herren i Davids stad.
Kommen är friden,
himmelska tiden
nu är fullbordad. Min själ, var glad!

3. Gåvor heliga,
outsägliga,
ger oss Gud av barmhärtighet.
Krist var hälsad!
Världen är frälsad.
Fröjda, o fröjda dig, kristenhet!

4. Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Över släktenas pilgrimsgång
svävar signande änglasång:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.

Nr 3 Dagen är kommen

1. Dagen är kommen!
Kärlek triumferar.
Kristus är född åt oss i Betlehem,
hälsad av änglar,
väntad av all världen.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

2. Gud av Gud Fader,
ljus av ljusens källa,
Människosonen av Maria född.
Så Gud sin kärlek
för all världen visar.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

3. Ordet blev kött och
tog sin boning bland oss,
kom här i tiden. Kristus är hans namn.
Så han sig härlig
för all världen visar.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

4. Sjung halleluja!
Sjung, ni änglaskaror.
Sjung, alla helgon, alla jordens folk.
Lov, tack och ära
vare Gud i höjden.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

5. Evige Fader,
evig är din strålglans,
evigt är världens ljus från Betlehem.
Här över barnet
evig lyser glorian.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

Nr 22 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt

1. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.
Giv mig en fest
som gläder mest
den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt,
giv mig en änglavakt.

2. Giv mig ett hem på fosterjord,
en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo
med samvetsro,
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
och ljus av Herrens ord.

3. Till hög, till låg, till rik, till arm
kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
i världens vintertid.
Du ende som
ej skiftar om,
min Herre och min konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm
kom glad och hjärtevarm.

Nr 24 Härlig är jorden

1. Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
går vi till paradis med sång.

2. Tidevarv kommer,
tidevarv försvinner,
släkten följer släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

3. Änglarna sjöng den
först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig!
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.